ราวแขวนฝักบัว 60 ซม. shower bar 60cm + Soap basket no.156