ฝักบัวหมุน 360 องศา เพิ่มแรงดันน้ำ360 ๐ Panorama shower No.12