ชุดฉีดชำระ ลายยีราฟ Non toxic ball valve (MF) 1/2” no.BC 8